Woensdag 13-02 bespreekt de Tweede Kamer in een algemeen overleg van de commissie Veiligheid en Justitie de kabinetsreactie op de onderzoeken over de gevolgen van vermissing. Wat die gevolgen voor mij zijn, staan beschreven in een recent artikel van het Fonds Slachtofferhulp : https://fondsslachtofferhulp.nl/nieuws/als-je-man-vermist-is/.
Sommige zaken blijken (nog steeds) niet te regelen in deze situatie. Voor de ene regeling bestaat Hanno niet, voor de andere regeling wel. Het doen van aangifte is een bezoeking; want wat is het antwoord op vraag 1: Heeft u een partner? Ik weet niet waar ik aan toe ben. Leuker kunnen ze het niet maken, maar mag het alsjeblieft makkelijker…
Laat het overleg woensdag 13-02 in ieder geval iemand opleveren die met voldoende kennis en mandaat en met verstand van zaken achterblijvers helpt met de tegenstrijdigheden tussen de verschillende onderdelen van het (fiscaal) recht. In de huidige situatie is de overheid inconsequent en maakt daarmee de positie van achterblijvers nog moeilijker.
Ik heb lang niet gepost. Het leven is vol en druk: de zorg voor het gezin, het huishouden, mijn baan, de zoekacties, deze bureaucratische obstakels en de allesverterende onwetendheid waar Hanno is. We hebben de rust en de anonimiteit nodig. Weet dat er op verschillende manieren nog steeds gezocht wordt naar Hanno. We missen hem.